Förseningar i distributionen lördag 24 december

Idag har vi förseningar i distributionen som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller centrala Östersund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:30.

Den andra förseningen gäller nedre Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 07:00.