Förseningar i distributionen lördag 1/4

Vi har haft två större förseningar under lördagen.

I Karlslund och Solliden blev det sent på grund av ny vikarie samt bilproblem. En del av tidningarna här delas ut på måndag.

I centrala Östersund så har budet fått sin arbetscykel med tidningarna i stulen. Det är i nuläget oklart när tidningarna här kan delas ut.