Förseningar i distributionen fredag den 5 augusti

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller Valla, Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Den andra förseningen gäller nedre Torvalla.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.