Förseningar i distributionen fredag 4/12

I delar av Centrala Östersund är utdelningen idag försenad på grund av sjukdom. Vi beräknar att vara klara här senast 09.00.

Utdelningen är också försenad efter linjen Nälden-Trångsviken-Mattmar-Hallen-Oviken. Här delas tidningarna ut under förmiddagen och beräknas vara klart senast 12.00.