Förseningar i distributionen fredag 28/7

Idag har vi några förseningar i distributionen på grund av sjukdom.

I Karlslund och Solliden blir utdelningen klar ca 08:45.

I Brunflo blir det klart ca 11:00.

I Pilgrimstad och mot Brunflo beräknar vi vara klara ca 10:00.