Förseningar i distributionen fredag 24 mars

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdomar och nya vikarier.

Den första förseningen gäller Körfältet.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den andra förseningen gäller Odensala.
Här kommer tidningarna att delas ut imorgon lördag.

Den tredje förseningen gäller Brunflo.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Den fjärde förseningen gäller Lugnvik och Ås.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Till sist så har vi även en försening i Mörsil, Ytterån och Rödön.
Här kommer tidningarna att delas ut imorgon lördag.