Förseningar i distributionen fredag 17 november

Då vi har en pågående omläggning så kommer det att bli en del förseningar i distributionen idag, främst i Östersund.
Det ska vara färdigt på de flesta håll till ca 08:00.

Sedan har vi även en försening i Hammarstrand och Stugun som beror på fordonsproblem.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Till sist så är det även en försening i Odenslund och Blomängen som beror på sjukdom.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:30.