Förseningar i distributionen 22/6

Idag är utdelningen försenad i centrala Östersund.

Detta beror på sjukdom och utdelningen kommer att vara klar ca 09.00