Försening i Östersunds kommun fredag den 2 juli

Idag är det en försening i Torvalla. Detta beror på vikarie.
Tidningarna beräknas vara utdelade till ca 07:00.