Försening i Östersund måndag den 6 september

Idag har vi en försening i Östersund.
Områdena som berörs är Marielund, Odenskog och Körfältet.
Vi beräknar att det är klart till ca 08:00.