Försening i Östersund lördag den 2 oktober

Idag har vi en försening som beror på vikarie.
Områdena som berörs är Odenslund, Odenskog och Körfältet.
Vi beräknar att det är klart till ca 07:00.