Försening i Långå - Funäsdalen

Idag är utdelningen i Långå och Funäsdalen försenad.

Tidningarna delas ut under dagen.