Försening i Jämtland fredag den 8 maj

Idag har vi försening i Nälden, Alsen och Trångsviken.
Beräknas vara klart till 08.30.