Försening i distributionen torsdag 4 juli

Idag har vi ett flertal förseningar som beror på sjukdom samt ny vikarie.

Den första förseningen gäller Karlslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.

Den andra förseningen gäller Odensala.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.

Till sist så har vi även en försening i Ås.
Här beräknar vi att det är klart till ca 08:00.