Försening i distributionen torsdag 20 juni

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom samt ny vikarie.

Den första förseningen gäller Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart till ca 10:00.

Den andra förseningen gäller Frösön.
Här beräknar vi att det är klart till ca 09:00.