Försening i distributionen tisdag den 5 juli

Idag har vi två stycken förseningar som beror på sjukdom.

Den första förseningen gäller området Odenslund.
Här beräknar vi att det är klart ca 10:00.

Den andra förseningen gäller Nälden och Alsen.
Även här beräknar vi att det är klart ca 10:00.