Försening i distributionen Tisdag 27 Juni

Idag har vi en försening i Hallen på grund av ny vikarie. Vi beräknar på att det är klart till ca 09.00