Försening i distributionen onsdag den 31 augusti

Idag har vi en försening i områdena Karlslund och Solliden.
Vi beräknar att det är klart till ca 08:00.