Försening i distributionen måndag den 24 januari

Idag har vi förseningar som beror på sjukdom.

Förseningarna gäller Frösön, Marielund och Odenslund.
Vi beräknar att det är klart till ca 07:30.