Försening i distributionen lördag den 27 november

Just nu pågår utdelning av gratistidningen ÖP magasin till alla hushåll inom Östersunds och Krokoms kommuner.
Detta kan medföra att utdelningen blir ca 1 – 2 timmar försenad gentemot normalt.