Försening i distributionen lördag 17/6

Idag blir det försenat i Körfältet, Remonthagen och Erikslund, på grund av sjukdom.

Utdelningen där beräknar vi vara färdig med ca 09:00.