Försening i distributionen fredag den 11 mars

Idag har vi två förseningar i Östersund.

Den första gäller i centrala Östersund. Det beräknas vara klart till 06:40.

Den andra gäller i områdena Odenslund och Marielund. Den beräknas vara klar 07:30.