Försening i distributionen fredag 28 juni

Distributionen i Bräcke och Gällö blir idag försenad eftersom en ny vikarie kör distriktet.
Utdelningen där blir färdig ca 08:00.