Försening i distributionen fredag 19/5

I nedre Torvalla, Sjövändan, samt området runt Radiohuset blir utdelningen försenad idag på grund av sjukdom.

Distributionen där är färdig ca 08:30.