Försening 9/5 Nälden, Alsen, Trångsviken

Idag lördag har vi en försening i Nälden, Alsen och Trångsviken, klart ca 07:30.