Distributionsstörningar i Jämtland idag tisdagen den 3 mars 2020

På grund av snöfall och mycket snö kommer inte alla tidningar att kunna delas idag.

De som inte delas idag kommer att distribueras i morgon.