Distributionsförseningar i Östersund idag fredagen den 10 januari 2020

Idag är det försening i Östersund – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.30