Distributionsförseningar i Jämtland tisdag 28 maj

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Järpen fram till klockan 8:30

Frösön fram till klockan 10:00