Distributionsförseningar i Jämtland onsdag 13 februari

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Östersund: 08:00