Distributionsförseningar i Jämtland idag torsdagen den 12 mars 2020

Idag är det sent i:

Odensala, Östersund – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 10.00