Distributionsförseningar i Jämtland idag fredagen den 20 mars 2020

Idag är det sent i Östersund – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 09.00