Distributionsförseningar i Jämtland fredag 1 mars

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Centrala Östersund till klockan 08.00. 

Frösön:

Berge, Tanne Lövtorpet till klockan 08.00.