Distributionsförsening i Östersund lördag 17 augusti

Idag är tidningsdistributionen försenad i Östersund. Utdelningen beräknas vara klar till klockan 8:00.