Vilken tid ska tidningen vara utdelad hos mig?

Utdelningstiden av morgontidningen kan variera och beror på olika faktorer, till exempel om det är helg eller vardag, om du bor i tätort eller landsbygd. Distributionsbolaget jobbar alltid för att få ut tidningen i tid till dig men ibland förorsakas förseningar av faktorer som distributionsbolaget inte kan påverka.