Sen utdelning i Hylletofta,Bringetofta,sävsjö,skeppstad och hultsjö

pga sjukdom är utdelningen försenad,utdelning pågår.Vi beklagar detta.