Sen utdelning av vp

pga sjukdom är utdelningen försenad på stenberga myresjö samt landsbro,utdelning pågår.Vi beklagar detta