Sen utdelning av JP i Mariebo - Samset - Axamosjön

Inatt torsdag den 12:e Maj har vi sen utdelning av JP i Mariebo – Samset – Axamosjön.

Utdelning beräknas klar kl 08:30.