Sen utdelning av Jönköping Posten

Inatt lördag den 22: a juli har vi sen utdelning av JP i Kålgården, Per Brahe, Ekhagen.

Utdelning beräknas klart 09:00