Inatt har vi inte kunnat komma in i fastigheten i delar av Centrala Jönköping samt nedre Bymarken

Tyvärr har distributörerna inte kommit åt sina nycklar till distrikten i natt, tidningarna ligger utanför.

I natt har vi inte kunnat komma in i fastigheten i delar av Centrala Jönköping samt nedre Bymarken.