Försenad leverans

Idag har vi försenad leverans i följande områden

Hovslätt södra, beräknad sluttid 08:30

Stensholm, beräknad sluttid 08:30

Egnahem, beräknad sluttid 08:30

Liljeholmen öst, beräknad sluttid 08:00

Skänkeberg, beräknad sluttid 09:30