Distributionsförseningar i Gästrikland fredag 31 maj

Idag är tidningsdistributionen försenad i Gävle. Gäller områdena Sörby och Hemsta fram till klockan 8:00.