Distributionsförsening i Sandviken 5 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i Sandviken och beräknas vara färdig klockan 07.30.