Distributionsförsening idag tisdag 17 december 2019

Idag är det förseningar i centrala Gävle

Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.15