Distributionsförsening i Gästrikland måndag 8 juli

Idag är det distributionsförsening i följande område;

Forsbacka till 11:00