Vi är flera personer i hushållet, kan vi ha flera inlogg till vår prenumeration?

Nej, det är inte möjligt att ha flera inlogg kopplade till samma prenumeration. Inlogget är kopplat till den person som står skriven på prenumerationen och ska betraktas som en värdehandling. Personen som står på prenumerationen kan dock låna ut sitt inlogg till övriga medlemmar i hushållet.