Utebliven distribution på grund av blixthalka i Norra länsdelen