Tidningsutdelningen försenad på Norr i Gävle och i Sätra, och i Barrsätra i Sandviken

Tidningsutdelningen är idag tisdag försenad i vissa delar på Norr i Gävle och i Sätra, och i Barrsätra i Sandviken. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.