Tidningsutdelningen försenad i Sätra, Sandviken och Skutskär

Tidningsutdelningen är idag lördag försenad i Sätra, Sandviken och Skutskär. Den beräknas vara färdig kl. 09:00.