Tidningsutdelningen försenad i Hille och Björksätra.

Tidningsutdelningen är idag fredag försenad i Hille och Björksätra. Den beräknas vara färdig kl. 08:30.