Tidningsutdelning försenad på Nordost

Tidningsutdelningen är idag lördag försenad på Nordost i Gävle. Den beräknas vara färdig kl. 08:00.